С най-висок успех на матурата по български език и литература (БЕЛ) сред зрелостниците в София област са учениците от Частна профилирана гимназия за чуждоезиково обучение в Челопеч, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) - София - област Росица Иванова. Тя каза, че всяка година те са първенци. Средният им успех е 5,19.

Иванова посочи, че общо 1305 зрелостници са се явили на държавен зрелостен изпит от София - област.

Средният резултат по български език и литература е добър, а само три училища от областта са със слаби резултати.

Началникът на РУО допълни, че резултатите по математика са слаби. Девет ученици са избрали да се явяват на този изпит. Три от тях са със слаба оценка.

От матурата по история общият успех също е много добър. Двама зрелостници са избрали биология и здравно образование и един зрелостник е получил отлична оценка на матурата по информатика.

Двама зрелостници са избрали ДЗИ по информационни технологии. Най-добър е резултатът от матурата по английски език в цялата област. Иванова каза, че на областно ниво резултатите са по - добри спрямо предходната година. Тя посочи, че са много добри и отлични оценките по английски език, отлични са резултатите по испански и немски език.

На областно ниво добри са резултати по математика, история и цивилизации, география и философия - профилирана подготовка.

Иванова коментира и специално резултатите от Самоков. От Профилирана гимназия "Константин Фотинов" на ДЗИ са се явили 61 зрелостници. Общият резултат е много добър по български език и литература. По математика са се явили трима зрелостници и са получили слаби оценки.

Общият резултат на учениците от Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" е добър. От тази гимназия са се явили 60 зрелостници. Добър е резултатът по български език и литература. Един зрелостник е избрал матура по биология и здравно образование и е изкарал слаба оценка. Трима ученици са се явили на английски език и имат отличен резултат.

Иванова каза, че са много добри оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Професионалната гимназия по туризъм има среден успех 3,18. Общо 18 ученици са се явили на матура по БЕЛ и всички от тях са избрали държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, които са много добри.

От Средно училище "Отец Паисий" на матура са се явили 25 зрелостници. Добър е успехът по български език и литература - 4,19. Иванова каза, че за съжаление зрелостниците от това училище имат слаб успех по география и икономика профилирана подготовка. Общият им успех е 2,38. Шестима зрелостници са се явили на тази матура. От средното училище 13 са избрали английски език и общият им резултат 4,93.

От Спортно училище "Никола Велчев" са се явили общо 15 ученици по БЕЛ и общият им успех е добър. Много добър успех имат на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

Общо 79 ученици от петте училища в Самоков са избрали трета матура пожелание.