Температурата в централните части на София се повишава непрекъснато, показват данни от последните години, обект на анализ от институт GATE. Това е свързано с появата на т.нар. "острови на топлина". Основните факторите за проявата им са генерираната от човешката дейност топлина, увеличената консумация на енергия, трафикът, презастрояването, намаляването на зелените зони и паркове, липсата на водни басейни и презаселването. Локалния климат и релеф също влияят съществено върху появата на феномена.

снимка: Институт GATE

В контекста на този проблем, GATE изследва островите на топлина в София. Проучванията са базирани на числовия модел за предсказване на времето Weather Research and Forecasting (WRF) и наличните данни в града за потреблението на електроенергия, трафик, население и др. Част от изследванията е разработването на енергиен атлас на София, който ще бъде представен за първи път на международна научна конференция Geospatial Week през септември 2023 г. в Кайро, Египет. Конференцията е под егидата на International Society for Photogrametry and Remote Sensing - организация, развиваща международното сътрудничество в областта на фотограметрията, отдалеченото наблюдение и техните приложения. Водещ изследовател на изследването е инж. д-р Лидия Витанова, инженер-еколог и климатолог с изследователски опит в областта на градския климат, топлинните острови, екологията и опазването на околната среда. Резултатите от извършените анализи ще бъдат интегрирани в 3D модела на града, разработен пилотно за район "Лозенец". Той се обогатява непрекъснато с данни от разнородни източници и е основа за реализацията на различни сценарии, свързани с градските процеси и явления, включително въздействието на климатичните промени.

снимка: Институт GATE

Създаването на "Цифров двойник на града", в рамките на който се извършват изследванията, подпомага анализите и симулациите, свързани с анализ на качеството на въздуха, градско планиране, енергийна ефективност, мобилност и др. Разработването му е под ръководството на проф. д-р Десислава Петрова-Антонова от институт GATE. Подобни модели имат градове като Хелзинки, Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк.

------------------

* съдържание на Институт GATE