Компостери за растителни и хранителни отпадъци ще раздава безвъзмездно от днес община Русе на домакинствата в малките населени места. Това съобщиха от кметството в крайдунавския град.

По пилотния проект общината е закупила 320 компостера, които ще бъдат раздадени поетапно. Целта е да се покаже, че отпадъкът е ресурс, който може да бъде превърнат в полезен материал.

"Така ще бъде предотвратено депонирането и изгарянето на растителен отпадък. От него ще бъде произведен почвен подобрител, създаващ условия за отглеждане на екологично чиста продукция", обясняват от кметството в Русе.