Министърът на здравеопазването в служебния кабинет д-р Асен Меджидиев определи ресорите на тримата си заместници, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Заместник-министър д-р Александър Златанов

- ще отговаря за дирекциите "Лекарствена политика", "Търговски дружества и собственост", "Бюджет и финанси" в МЗ

-ще осъществява контрол върху Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху дейността на регионалните здравни инспекции и държавните психиатрични болници

Заместник-министър д-р Лидия Чорбанова

- ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите "Международни проекти и програми", "Европейска координация и международно сътрудничество", "Електронно здравеопазване", "Защита на правата на пациентите", както и в отдел "Промоция на здравето и профилактика" в дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол"

-ще осъществява контрол върху дейността на Националния център по заразни и паразитни болести, Центъра за асистирана репродукция и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Заместник-министър д-р Тома Томов

- ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите "Лечебни дейности", отдел "Обществени поръчки" в дирекция "Стопански дейности и обществени поръчки", както и дирекция "Опазване на общественото здраве и здравен контрол" (с изключение на отдел "Промоция на здравето и профилактика)

-ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването

-ще контролира работата на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия

- ще отговаря и за домовете за медико-социални грижи за деца, за центровете за спешна медицинска помощ и за центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.