Всички български граждани могат да проверят по електронен път номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласуват на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Справката може да се направи в сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) ТУК, както и чрез SMS на номер 18429, на цена 25 стотинки без ДДС. В текста на съобщението трябва да бъде изписано единствено ЕГН и системата връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция.

Справка може да се направи и на телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от това на постоянния им адрес ТУК.