Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли ветото на президента върху част от Закона за МВР за така нареченото паралелно НСО и пак одобри отхвърлените от него текстове.

"За" повторното приемане на законопроекта гласуваха 10 народни представители, само 1 беше "против", нямаше въздържали се.

Законопроектът бе приет на второ четене от парламента на 11 юни и върнат за ново обсъждане от Румен Радев на 22 юни. Държавният глава изрази несъгласие с разпоредбите, които дублират охраната, осъществявана по Закона за Националната служба за охрана. Според него дублирането на функции създава условия за неефективно/неефикасно използване на държавен ресурс, без гаранции за по-голяма сигурност.

За да представи мотивите на Радев в заседанието на комисията участва Иванка Иванова - негов съветник по правните въпроси. Тя изрази безрезервното съгласие на Радев с общото усилие на законопроекта да бъде подобрена ефективността на правоохранителните органи, но оспори правната уредба за охраната на лица, изтъквайки отново аргумента за риск от дублиране на функции.

Поради служебен ангажимент извън страната от заседанието отсъстваше вътрешният министър Младен Маринов, но заместникът му Милко Бернер изрази пред народните представители подкрепа за промените в закона и подчерта:

"Охраната ще се осъществява не по принцип, заради заеманата длъжност, а само при наличие на конкретна заплаха за съответния служител".

Депутатът от ГЕРБ Валентин Радев пък допълни:

"МВР и сега извършва подобни действия. Съвсем наскоро мина Европредседателството. Кой извърши охраната на лицата там, включително и на външни - МВР? Ние считаме, че това е правилно и има достатъчно яснота".

Окончателното решение да бъде ли отхвърлено ветото на президента ще бъде взето с гласуване в пленарна зала. Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ветото се счита за преодоляно, ако Народното събрание приеме повторно закона с мнозинство повече от половината от всички депутати.

Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен по принцип, той подлежи на разглеждане по реда, предвиден за обсъждане и приемане на законопроекти. Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само отделни, като се гласуват само оспорените и свързаните с тях текстове.