Централната избирателна комисия (ЦИК) откри обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет "Възлагане на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в ОИК и в ЦИК от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур". Това се посочва в решение на ЦИК, цитирано от БТА.

ЦИК реши да покани "Информационно обслужване" АД за провеждане на преговори и сключване на договор.

Максималната прогнозна стойност на обществена поръчка е в размер на 7 800 000 лева без ДДС или 9 360 000 лева с ДДС. "Информационно обслужване" АД следва да представи подробно ценово предложение по видовете дейности, които ще изпълнява.

Началният срок за изпълнението на дейностите по компютърна обработка в ОИК и ЦИК на данните от протоколите на СИК и ОИК и от записващите технически устройства с данните от машинното гласуване.

Предоставянето на ОИК на сканирани копия от протоколите на СИК трябва да се извърши не по-късно от пет часа след получаване и потвърждаване на последния секционен протокол, но не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс.

До 5 пет часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК изпълнителят предоставя на ЦИК разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в ОИК и в ЦИК.

Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от местния вот, отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 8 декември 2023 г.