С три основни препоръки се обърна вицепремиерът Томислав Дончев към общините в България. Той е гост на заключителната конференция на Националното сдружение на общините, която се провежда в Боровец.

Потребностите и приоритетите на общините през следващия програмен период 2021 - 2027 бе темата на първата пленарна сесия от заключителна тридневна конференция за мандат 2015-2019, която организира Националното сдружение на общините /НСОРБ/ в курорта Боровец. Политиката на сближаване след 2020 г., и общинските европрограми след 2020 г. като визия, цели, приоритети, обхват и финансиране са били акцент в разискванията. В работата на форума участие са взели Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството, Десислава Танева - министър на земеделието, храните и горите, Нено Димов - министър на околната среда и водите.

По думите на Дончев е много важно кметовете да съобразяват проектите си не само с експертите, но и с обществото.

Трябва да променим модела, с който дискутираме, анонсираме, обясняваме на гражданите какво правим. Естествено то ще фигурира под формата на нормативни изисквания, но призив от моя страна. Живеем в други обществени реалности. За мен това трябва да бъде един от ключовите приоритети и всички свръхусилия в тази посока няма да са излишни, заяви Дончев.

Според Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, се виждало, че България е различна на север и на юг от Стара планина. Наистина една от причините е инфраструктурата, магистрала "Тракия", около която възникнаха нови индустрии, бизнеси и работни места. С изграждането на "Хемус" и вертикалните транспортни връзки очакваме да се преобрази Северна България, защото добрата инфраструктура е предпоставка за икономическо развитие и растеж, каза Аврамова.

Дончев изтъкна, че все още в страната не се мисли на регионално ниво, тоест проектите или не надхвърлят общините или са на ниво държава. Това е и една от причините за забавянето на икономическият растеж, по който България е на първи места в Европа, но все още има в пъти по нисък БВП от развитите страни.

Вицепремиерът изтъкна и липсващата жилищна политика на ниво общини, която в момента просто не съществува.

Дончев посъветва кметовете да се активизират, защото разполагаме с още една година, за да поискаме от Брюксел как да изглеждат следващите оперативни програми

Равносметката за българските общини след 12 години членство в ЕС представи Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана. Той е маркирал основните сектори, в които общините са инвестирали с европейски средства - повече от 1500 училища, детски градини, болници, културни, социални, административни и многофамилни жилищни сгради, рехабилитирани са над 900 км. пътища, подобрени са над 17 млн. кв.м. паркова среда и зелени площи, укрепени са над 700 хил. кв. м. свлачища и са изградени над 70 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населените ни места, изградени са нови или рехабилитирали над 50 пречиствателни станции и над 5 хиляди км. водопроводна и канализационна мрежа, както и 19 регионални системи за управление на отпадъците, обслужващи над 4 млн. души.

Златко Живков е представил и Общинската визия за програмен период 2021-2027 на общините. Сдружението на общините смята, че страната ни трябва да има реална национална програма за развитие и адекватен национален ресурс за реализацията й, а не стотици стратегии за всеки сектор и подсектор. Наложително е в следващите месеци, заедно да обсъдим тези приоритети и да договорим дългосрочни национални програми и ресурс, в допълнение към европейския за постигането им, за да не останат те отново само кабинетно формулирани, е заявил кметът на община Монтана.

Като приоритетна необходимост Златко Живков е изтъкнал развитието на над общински проекти за инфраструктурна свързаност, където инвеститорите могат да намерят комплексно всичко необходимо за стартиране на новите си производства. Живков е подчертал и необходимостта от целенасочена национална подкрепа за създаването на условия за привличане на инвеститори, които да създадат работни места в икономически изостаналите райони.