Административният съд реши, че правомощията на новия кмет на Благоевград Румен Томов трябва да бъдат прекратени, съобщи "Труд".

Съдията по казуса според закона върна делото в Общинската избирателна комисия с указание да се събере комисията и да прекратят пълномощията му. Припомняме, че до делото се стигна, след като екскметът Атанас Камбитов подаде сигнал в ОИК - Благоевград за това, че Румен Томов не е заличил участието си във фирмата си в задължителния едномесечен срок от избирането му, т.е. до 4 декември, което е нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

След извършена проверка, при която бяха изискани документи от Търговския регистър и становище на кмета Румен Томов, на 20 декември 13-членната Общинска избирателна комисия с 9 гласа "против" и 4 гласа "за" реши, че няма да прекрати пълномощията му.

Решението на Общинската избирателна комисия беше оспорено с жалби от четири партии - ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода. Със съдебния акт Административен съд - Благоевград се произнася по жалбите на ГЕРБ и МИР. Съдът оставя без разглеждане жалбите на другите две партии, тъй като те нямат представители в Общинския съвет в Благоевград и като такива нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на ОИК.

Определението на административния съд може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.