Намесата на Европейските институции в на пръв поглед вътрешните проблеми на България се гледа с надежда за позитивно влияние. Това показват данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 10-15 ноември 2020 г. сред 1000 български граждани. Реализирано е по смесена методика - стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.

От получените данни виждаме, че основните констатации в Резолюцията на ЕП относно влошаването на демокрацията в България се споделят и от преобладаващото мнозинство от хората в страната. 60% от пълнолетните граждани оценяват Резолюцията като положителен факт.

Известно е, че на съдебната система у нас се гледа като на слабото звено в държавното управление. Реформа в тази сфера се обсъжда вече второ десетилетие. Според мнозинството от хората проблемите не се решават и системата не работи по европейски стандарти. Не е изненада, че според 74% от гласоподавателите системните проблеми в съдебната система продължават.

Щом в България наближават избори, започват да се правят изменения в Избирателня Кодекс. Този модел се превърна в обичайна практика. В обществеността неминуемо остават съмнения, че промените се правят в нечий интерес. Виждаме, е и тази констатация, която гласи, че в промените в изборното законодателство се правят твърде близо до предстоящите избори, се приема като основателна от 71% от пълнолетните грждани.

Според огромното мнозинство от хората, в България липсва прозрачност при разходването на средствата, получавани от Европейския Съюз. Претенциите, набелязани в Резолюцията, че контролът е занижен и съществуват корупционни практики, се споделят от 74%.

Проблемът за свободата на словото се изостря в световен мащаб, като не отминава и България. В сравнение с другите страни, тенденцията за България е негативна. Общественото мнение у нас е разтревожено от този факт - 72% приемат констатацията, че съществува нарастващо влияние на властта в обществените медии и че се разпространява клиентелизъм в частните.

Наличие на полицейско насилие над протестиращи и журналисти у нас намират 65% от гласоподавателите. Така и тази констатация, залегнала в Резолюцията, се приема от мнозинството от гражданите.

Общественото мнение е възприело факта, че проблемът с приемането на Истанбулската Конвенция в България е решен чрез Конституцията на страната. По тази причина мнозинството от хората считат, че ефективно законодателство срещу насилието над жени трябва да се осъществява чрез други законодателни форми. Очевидно вкарването на Истанбулската Конвенция в Резолюцията замъглява проблема и води до повишаване на негативните оценки. Въпреки това, така поставеният въпрос предизвиква разделение в обществото - 41% смятат, че няма основания да се търсят други форми на ефективно законодателство срещу насилието над жени, докато 28% считат, че такива форми са необходими.

Малко повече от половината от пълнолетните граждани у нас (52%) не се ангажират с политическа позиция по отношение на Резолюцията на ЕП за влошаване на демокрацията в България. 37% са тези, които подкрепят позицията на ПЕС спрямо приетия документ, докато подкрепящите ЕНП са три пъти по-малко - около 12%.

Как се отнасяте към факта, че Европейският парламент прие Резолюция за влошаване на демокрацията в България?

 

ПРОЦЕНТ

Положително

60,5

Отрицателно

9,5

Не мога да преценя

30,0

Според Вас, основателни ли са констатациите на ЕП в Резолюцията за България, че у нас продължават системните проблеми в съдебната система?

 

ПРОЦЕНТ

Да

74,3

Не

3,6

Не мога да преценя

22,1

Според Вас, основателни ли са констатациите на ЕП в Резолюцията за България, че промените в изборното законодателство се правят твърде близо до предстоящите парламентарни избори?

 

ПРОЦЕНТ

Да

71,4

Не

5,0

Не мога да преценя

23,6

 

Според Вас, основателни ли са констатациите на ЕП в Резолюцията за България, че съществуват корупционни практики и занижен контрол върху начина, по който се изразходват средствата на ЕС?

 

ПРОЦЕНТ

Да

74,1

Не

4,3

Не мога да преценя

21,6

Според Вас, основателни ли са констатациите на ЕП в Резолюцията за България, че съществува нарастващо влияние на властите в обществените медии и прилагането на клиентилизъм, когато става въпрос за частни медии?

 

ПРОЦЕНТ

Да

72,5

Не

4,4

Не мога да преценя

23,1

Според Вас, основателни ли са констатациите на ЕП в Резолюцията за България, че има полицейско насилие над протестиращи и журналисти?

 

ПРОЦЕНТ

Да

65,5

Не

9,0

Не мога да преценя

25,5

 

Лично Вие чия позиция подкрепяте?

 

ПРОЦЕНТ

На Партията на Европейските социалисти (ПЕС), които подкрепиха протестите

36,6

На Европейската Народна партия (ЕНП), които подкрепиха управляващите

11,6

Нямам мнение/ Не мога да преценя

51,8

Според Вас, има ли основания позицията на Европейския парламент за приемане на ефективно законодателство, което е залегнало в Истанбулската Конвенция срещу насилието над жените?

 

ПРОЦЕНТ

Да

27,9

Не

40,8

Не мога да преценя

31,3