Министерството на външните работи инициира промени в Закона за българските лични документи (ЗБЛД), с които се ограничава издаването на дипломатически и служебни паспорти, даващи на притежателите им права за по-лесно и безвизово пътуване в чужбина. Предложените изменения са публикувани в Портала за обществени консултации www.strategy.bg, информират от МВнР

Промените са след заповед на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева за проверка и преглед на нормативните и вътрешноведомствени актове, уреждащи реда на издаване на дипломатическите и служебни паспорти.

Намерението е да се сведе до минимум възможността от злоупотреби, тъй като настоящата нормативна уредба дава практическа възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство.

"Практиката показа, че използването на това основание се използва за злоупотреба с право и използване на привилегиите, които предоставят този вид паспорти и най-вече безвизовото пътуване в чужбина до всички трети страни, с които има сключени споразумения за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти", се казва в доклада на МВнР.

С новите предложения в проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗБЛД право на служебни паспорти ще имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, както и членовете на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите на национално равнище.

Изрично законово основание да получават дипломатически паспорт трябва да имат ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Служба "Военно разузнаване" (СВР). Към настоящия момент единствено председателят на ДАР и директорът на СВР имат право да пътуват извън страната с дипломатически паспорт, но не и председателят на ДАНС. Доколкото административните ръководители на трите служби се подпомагат от заместник-председатели и заместник-директори, следва да е гарантирана възможността последните също да получат дипломатически паспорт, при изпълнение на служебните им задължения извън страната, се казва в предложението.

След проверката на МВнР, извършена по разпореждане на Екатерина Захариева през 2020 г., са обявени за невалидни пет дипломатически паспорта. Към настоящия момент валидните дипломатически паспорти са издадени от МВнР по текст от ЗБЛД, който постановява категориите граждани, които имат право да ги получават.

Валидните служебни паспорти са 2959. От тях най-голям дял - 2121, са на служители на МВнР и членове на техните семейства. Следва Министерството на отбраната (204), Авиоотряд 28 (75), Министерството на вътрешните работи (74), Министерство на икономиката (53), Администрация на президента (33). Има и служебни паспорти, издадени на членове на спортни, научни и търговски организации, както и на представители на съдебната власт.