Това каза в интервю за БТА служебният социален министър Гълъб Донев. Той припомни, че механизмът е приоритет за служебното правителство и това е била темата на първата му среща със социалните партньори.

През 2017 година се очаква да бъде осигурена заетост със средства от държавния бюджет на над 23 000 безработни и обучение на над 11 000 безработни; да се достигне коефициент на безработица (по НСИ) под 8 на сто и коефициент на заетост (15 - 64 г.) от 63.5 на сто, заяви служебният социален министър.

Гълъб Донев съобщи, че съгласно препоръка на ЕК за дълготрайно безработните бюрата по труда ще сключват споразумения за интегриране на безработните над една година. В Споразуменията ще има конкретни ангажименти както на безработния, така и на трудовия посредник, срокове и цели.

Според данните на Агенцията по заетостта регистрираните продължително безработни български граждани през декември 2016 г. са 99 098 (42 на сто от общо регистрираните безработни и с 40 032 по-малко спрямо месец декември 2015 г.). Данните сочат, че 54 на сто от всички регистрирани безработни са без квалификация.

През декември 2016 г. в бюрата по труда са заявени 9 690 работни места, от тях 1 072 са за специалисти. През третото тримесечие на 2016 г. обезкуражените са 157.6 хиляди или 11 на сто от неактивните лица.

В тазгодишния Национален план за действие по заетостта за неравнопоставените групи на пазара на труда са предназначени почти 70 на сто от средствата за активна политика, каза Гълъб Донев. В него е осигурено финансиране от над 13 милиона лева за обучения на повече от 11 хил. безработни, допълни Гълъб Донев.

Служебният министър допълни, че през 2017 г. ще стартират и нови проекти по ОП РЧР, включващи дейности по обучение. Ще се предоставя професионално обучение на безработни с основно и по-ниско образование или без образование, които са завършили успешно курсове за ограмотяване. Ще се предоставят ваучери за обучение на заети със средно или по-ниско равнище на образование за придобиване на квалификация по професия или по ключови компетентности, като заетите ще имат ангажимент да съфинансират 15 на сто от разходите за обучение.

Приоритетно се финансират проекти, които задържат на работа хора над 54-годишна възраст и хора с увреждания, както и такива, които дават възможност на млади родители да останат на работа чрез осигуряване на социални придобивки от предприятията, отбеляза служебният социален министър.