Остава забраната за оповестяване на социологически резултати в изборния ден, преди края му. Мнозинството отхвърли предложението на Диана Саватева /ГЕРБ/ да отпадне текстът в Изборния кодекс /ИК/, според който резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20.00 ч. на изборния ден.

Оповестяването е факт и сега, ако има официален регламент, агенциите ще излизат с имената си и ще застават зад фактите, които съобщават, защити идеята си вносителят.

 

Не се прие и предложението на ДПС в случаите, когато кампанията се води на друг език, да се осигурява превод на български език, въпреки че Хамид Хамид обърна внимание, че това е гореща препоръка на Европа и предупреди управляващите да не се учудват, ако и тази година не отпадне мониторингът на страната ни.

Парламентът прие на второ четене промени в Изборния кодекс, свързани с изборните комисии.

Депутатите записаха в кодекса, че когато Върховният административен съд /ВАС/ върне решение на ЦИК за ново обсъждане, комисията постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й, вместо с мнозинство от две трети.

С друг текст депутатите записаха, че при назначаването на членовете на изборните комисии се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

Отхвърлено беше предложение на БСП членовете на секционните избирателни комисии да имат средно образование.