“Благодарение на сътрудничеството в структурите на гражданското общество, партията и гражданската власт на всички нива ни се удаде значително да смекчим отрицателните последствия от световната криза. Естествено, на всички ни се искаше да сведем тези последствия до нула, да ги предотвратим напълно. Но, уви, това не се удаде на нито една страна по света и ние не сме изключение. И все пак успяхме да минимизираме щетите. Държавата изпълнява напълно своите социални задължения, което е и най-важното“, заяви Медведев, цитиран от "Вести 24", на която се позова БНР. Нужно е Русия да промени структурата на своята икономика, за да не бъде толкова зависима от международната конюнктура, каза още руският президент.
Премиерът Владимир Путин очерта основните посоки на действие, в които ще се работи след приключването на кризата.
“Краят на рецесията съвсем не означава, че заедно с нея автоматично ще изчезнат и проблемите, с които се сблъскахме. Затова ше продължим с прилагането на мерките, насочени към дългосрочно възстановяване и посткризисно развитие на икономиката. Възнамеряваме да се съсредоточим върху следните ключови направления: първо - осигуряването на устойчива работа на системообразуващите предприятия; второ - стимулиране на националния високотехнологичен експорт; трето - развитие на жилищното строителство; четвърто - поддръжка на вътрешното търсене, включително и на такъв значителен и попаднал в сложно положение отрасъл като производството на автомобили“, посочи Путин.
Руският премиер подчерта, че ще бъде обърнато особено внимание и на безработицата и проблемите на моноградовете - селищата, изградени около един-единствен голям завод.