Община Пловдив обяви конкурс за идеен проект на многоетажен паркинг на ул. "Любен Каравелов" 5 . Гаражът ще се строи на мястото на ДКЦ - 6 срещу МОЛ "Марково тепе".

Теренът е с площ 1190 кв. метра, а който спечели първо място, ще получи покана от администрацията да изготви инвестиционен проект без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, съобщава в. "Марица".

Наградният фонд е 10 000 лева. Проектът, класиран на първо място, ще се премира с 5000 лева, за второ място се дават 3000 лева, за трето - 2000, при условие че ще има класиране до тези три челни места.

Критериите са посочени в обявлението. По трите показателя - архитектурен образ, капацитет на паркинга, комуникационни връзки и безопасност - са определени по 20 точки като максимум. Най-много по 10 точки ще се дават за носеща конструкция и екологичност на бъдещия паркинг.

Офертите за участие трябва да бъдат представени до 14 март. В журито ще участват председателят на КАБ арх. Петко Костадинов, представител от САБ Хубена Салджиева, главният архитект на община Пловдив Юлиана Петрова и още двама общински служители.