Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ проверява случай на стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София, съобщават от агенцията.

След подадени сигнали на горещия телефон на БАБХ от родители за получено стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София (72 ОУ "Христо Ботев" и 151 СОУ - Национално средно общообразователно училище - София), Областна дирекция по безопасност на храните - София-град (ОДБХ-София-град) към БАБХ веднага извърши проверка в помещенията, в които се хранят учениците на двете учебни заведения и кетъринга, приготвил храната на 16 януари 2019 г.

При проверките не са установени несъответствия на действащото законодателство в областта на храните. Проби от храната (менюто от 16 януари 2019 г.) вече са предоставени на акредитирана лаборатория за микробиологично изпитване. Връчено е предписание за изследване на персонала, зает с приготвяне и разливане на храната.

БАБХ продължава действията си по компетентност свързани с изясняване на причината за възникналото неразположение при децата.