Община Садово обяви частично бедствено положение за село Катуница заради пропаднали участъци по подпорната стена на река Чая.

Кметът Димитър Здравков е информирал за проблема Басейнова дирекция и "Напоителни системи".

Бетонната стена, изградена през 80-те години да пази селото, е компрометирана в участък от 100 метра. Очакваното снеготопене ще повиши нивото на реката, най-близките къщи са на 200 метра разстояние.

"Ако това пропадне, зад мен кварталът ще бъде залят при наводнение, тоест при пълноводие на реката, което се очаква през топлите дни - центърът, училището, църквата ще са под вода", коментира Юруков пред bTV.

Ситуацията притесни институциите, които обаче започнаха да си прехвърлят отговорността кой трябва спешно да укрепи дигата.

Според община Садово бетонната стена на реката не е в регулацията на землището. От Напоителни системи също заявиха,че участъкът не е тяхна отговорност.

Според кмета на община Садово до тук се е стигнало заради незаконно изземване на инертни материали от реката, които са променили коритото й.

През декември от Министерството на енергетиката направиха проверка заради сигналите за незаконен добив. Оттам казват че разрешително не са издавали на никого, не е заловен и нарушител.

Докато институциите вземат решение кой е отговорен за изграждането отново на подпорната стена, ще има всеки ден дежурен екип, който да следи за състоянието на стената.