От днес се отварят изцяло заведенията за хранене и развлечения. Нехранителните хипермаркети също отварят. Навсякъде се изискват осигурени 8 квадратни метра за един посетител.

След като от 1 април отвориха заведенията с маси на открито, от днес се разрешава да работят и закритите части на ресторантите, но при 50% от капацитета и с работно време от 6 ч. сутринта до 23 ч. вечерта.

Също така отпадат и ограниченията към големите нехранителни магазини, тип хипермаркет.

В търговските, административните и други сгради обаче трябва да се създаде организация и да не се допуска повече от 1 човек на 8 квадратни метра.

Също от днес се разрешава провеждането на фестивали, кина, театри и циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуства при използването на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

Възобновява се и присъственият учебен процес за учениците от 1-и до 4-и клас и за задължителните групи за предучилищно образование, за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, както за учениците от 5-и до 12-и клас, обучаващи се в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Това се регламентира със заповеди на здравния и на образователния министър, които спуснаха и график за редуването на присъственото и на обучението в електронна среда от разстояние от 5-и до 12-и клас.

От 12 до 23 април присъствено в училищата ще се обучават също учениците от 7-и, 8-и и 10-и клас.

Допуска се в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, на дейности по интереси и на занимални, организирани в училищна и извънучилищна среда, за ученици до 4-и клас.

Във висшите училища от днес може да има практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да са в електронна среда; държавни изпити и защити на дипломни работи.

След това, ако епидемичната обстановка позволява, от 26 април до 14 май в училище ще се върнат 5-и, 9-и и 12-и клас.

На този етап е планирано от 17 май до 4 юни в клас да бъдат учениците от 6-и, 7-и и 11-и клас, предвижда графикът за редуване на МОН.

Випуските, които при редуването не попадат в графика за присъствено обучение, продължават да учат в електронна среда от разстояние.