Четвърти случай на африканска чума при диво прасе е регистриран в Ловешко. Този път трупа му е намерен в землището на луковитското село Бежаново, съобщи ха от Агенцията по безопасност на храните. Прасето е било отстреляно при индивидуален лов. Другите три бяха в селата Дебнево и Ломец в община Троян и в Априлци.

Определена е 200 кв. км санитарна зона и районът се претърсва за мъртви диви прасета. В подзона А, която е малко над 3 кв. км, са забранени дърводобивът, транспортирането на дървесина, ловът и събиране на билки и гъби. Ограничава се и достъпът на хора и животни, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Росен Федерчев. Със заповед на директора на Регионалната дирекция по горите в Ловеч са определени и подзоните. 

В останалите две подзони е позволен индивидуален лов, лов с капани и групов лов, но без кучета, както и другите неотложни дейности.

Определени са и мерки за биосигурност.

Вчера стана ясно, че режимът за регистрация на личните стопанства тип "заден двор" ще бъде облекчен и безплатен. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, публикуван в сайта на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за публично обсъждане. Регистрацията ще се осъществява с представяне на нотариален акт или удостоверение за търпимост, което се издава от кметството на населеното място. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ.

Законодателните измененията са в следствие на усложнената обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България. С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. 

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на ферми, да сключват такива и със собственици на лични стопанства. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура.