Българско дружество за защита на птиците е установило, че гнездовата колония на големите корморани в района на Дуранкулашкото езеро е напълно унищожена, след като неизвестни са изсекли гората.

Това е установено при мониторинг на водолюбивите птици, извършен на 6 май, извършен от БЗДП.

Видът е предмет на опазване в Дуранкулашкото езеро.

Всички дървета, където гнездяха кормораните, са изсечени и подготвени за извозване.

Според местни хора сечта е извършена в първата половина на месец април - в разгара на гнездовия сезон на този вид.

"Ситуацията наистина е трагична, тъй като още в началото на март, колонията беше заета от 180 двойки големи корморани. Месец по-късно при отрязването на дърветата с гнездата са били унищожени стотици яйца в напреднал стадий на инкубация и вече излюпени малки", пишат от дружеството.

Територията, където беше колонията, се намира се до самия бряг на водоема и към нея има сериозни апетити за урбанизиране. Изсичането на гората на практика е разчистване на терена за едно бъдещо усвояване.

Дружеството за защита на птиците е сезирало компетентните институции.

"Дори да бъдат издирени извършителите и наказани, дърветата и колонията вече ги няма", категорични са от БДЗП.