Повече от 111 000 ученици от седми и от десети клас ще се явят на националното външно оценяване през тази седмица. Изпитът по български език и литература е в сряда, 16 юни, а изпитът по математика - в петък, 18 юни. На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Националното външно оценяване на седмокласниците ще се проведе в 1699 училища. Очаква се на изпитите по български език и литература, и по математика, да се явят над 59 800 ученици.

За първи път през тази година ще се проверят знанията и в десети клас. Изпит ще има в 999 училища за над 51 600 ученици. Националното външно оценяване за десети клас започва в 8.00 часа, а за седмокласниците - в 9.00 часа.

Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор, и една - с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първия гимназиален етап.

За да избегне технически проблем с изтеглянето на изпитните материали, два дни преди първия изпит Министерството на образованието и науката организира стрес тест. Всички училища, в които ще се проведат национални изпити, влязоха в платформата на МОН, свалиха изпратения файл и го разархивираха с паролата под него. В министерството не са постъпили сигнали за затруднения.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност - лична карта, ученическа лична карта, ученическа книжка, задграничен паспорт. Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от десет ученици.

Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици. Към 15 юни т.г. под карантина, като контактни с болни, са 16 седмокласници и 49 десетокласници.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика - също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, ако ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа. Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60 процента правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.