Министерство на образованието и науката (МОН) публикува за обществено обсъждане заповедите, свързани с графика за учебното време през предстоящата учебна година, които бяха обсъдени и в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Изпити

Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) да се проведат на 19 май по български език и литература и 21 май за втория изпит. А ДЗИ по желание да се проведат в периода от 26 май до 31 май, предвижда МОН.

Предлага се Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за VII и за Х клас да бъде на 11 юни, а по математика на 14 юни.

На 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците от VII и Х клас.

Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни.

Планирано е четвъртокласниците да се явят на НВО по български и литература на 27 май, а по математика на 28 май.

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за ученици завършили преди и през учебната 2020-2021 година са на 4 юни за втора и трета степен на професионална квалификация и 19 юли за първа степен.

Ваканциите

Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари, като така учениците ще почиват общо 5 дни.

Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари.

Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември, а Коледната от 24 декември до 3 януари.

От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканция за учениците от I до ХI клас, а от 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май 2021 г.

На 31 май ще приключи учебната година за децата от I до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности - до 7 юни.

На 16 юни завършва учебната година за учениците от IV до VI клас.

До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортни училища, както и учениците от VII до ХI клас.

4 нови национални състезания

В публикувания за обществено осъждане график на ученическите олимпиади, национални състецания и състезания по професии за предстоящата учебна година е заложено да се проведат четири нови национални състезания: "Компютърно моделиране", "Лаборатория за изкуство", "Безопасност за движение по пътищата и "Практични финанси".