Възможно е училищата да разработят такава иновация, в която до 20% от задължителните и избираемите предмети да се изучават в електронна среда от разстояние. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия, на което запозна депутатите с подготвяните промени за предстоящата наесен нова учебна година.

Михайлова подчерта, че заради COVID пандемията училищата сами ще определят колко от дисциплините да се изучават дистанционно.

"Могат да бъдат и 5%", даде за пример тя.

Повод за тази мярка били добрите практики, които българските училища са демонстрирали по време на епидемията и извънредното положение.

"По отношение на самото обучение имаме една успешно завършена учебна година, което е най-големият плюс на обучението от разстояние. Оттам насетне голяма част от по-големите ученици бяха изключително мотивирани да развиват качества като самостоятелно учене, умения за организация и други. Мярката е предложение единствено за училищата, които са в прогимназиален и гимназиален етап", уточни Михайлова.

Тя коментира и предложението за въвеждане на междучасия по различно време, така че да не се засичат всички деца:

"Където е възможно, там ще се въведат. В момента тече среща в министерството с представители на Министерството на здравеопазването, на родителски организации, на директори, за да може да има по-ясно разписан протокол. Там, където е възможно - да, така ще се направи. Където не е, ще се търсят други начини."

По думите на зам.-министъра най-важно е да няма смесване на учениците от началния етап с тези от по-горните класове:

"Нека да си кажем - да очакваме физическа дистанция да спазват учениците в начален етап и в детски градини, това не е възможно! Важното е самите те да знаят да се пазят и да се дезинфекцира. Учениците и децата са групата, която най-малко е застрашена, но ние мислим за родителите, бабите им, дядовците им, както и за колегите-учители."

Като част от противоепидемичните мерки се обсъжда и възможността за сепаратизация на учениците - един клас в една класна стая, ако това е възможно, както и задължителна и честа дезинфекция.

Просветният министър Красимир Вълчев потвърди пред парламентарната комисия отново, че учебната година ще започне присъствено. Според него това решение е единственото логично в тази ситуация.

"Факт е, че обучението в електронна среда не може изцяло да замести присъственото. В същото време ние трябва да работим и разработваме правила за функциониране на системата в тези условия. Те ще бъдат най-общи по отношение на организацията и конкретни по отношение на така наречените здравни протоколи."

По думите му по отношение на организацията училищата ще трябва да имат план за организация на работа, за да превключат при необходимост за обучение в електронна среда за кратък период.

"Било то 3,5 или 7 учебни дни. Надяваме се и здравната система да има този капацитет бързо да направи анализ на ситуацията и като види здравния протокол да види каква е средата на контакт", каза още Вълчев.

Трябва да търсим организационни варианти така, че най-малко дни неприсъствено да се обучават учениците в начален етап, каза още Вълчев.

"Обединихме се, че трябва да търсим организационните варианти и здравните протоколи, които да направят така, че най-малко дни да се наложи да се обучават в неприсъствено учениците в начален етап. 1 клас е още по-важен от 2, 3 и 4 и затова ще предоставим няколко варианта. Предвид спецификата на образователните институции считаме, че те не могат да бъдат задължителни. Те ще бъдат препоръчителни", каза още министърът.

По думите му това зависи от особеностите на съответното училище.

"Желанието ми е учениците 1-4 клас максимум време да прекарат в реалните класни стаи", допълни още Вълчев.