Проверката е разпоредена от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и е във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил, съобщиха от агенцията.

Директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни.

Проверките на обектите ще бъдат извършвани съвместно с представители на общинската администрация.

Директорите на областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка седмица на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения на действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

По-рано днес директорът на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Кюстендил - д-р Емил Гъгнев, бе освободен като временно изпълняващ длъжността. За временно изпълняваща длъжността директор е назначена д-р Велка Войнова, която е началник на отдел "Контрол на храните" в областната дирекция.
Гъгнев заместваше титуляра на поста Стоян Саев, който е в болнични за дълъг период от време.

Явно е имало пропуски в работата му, което е причината за отстраняването му от поста. Гъгнев обаче остава в дирекцията, казаха от пресцентъра.

Смяната на шефа на кюстендилската БАБХ е заради с изоставените коне в Осоговската планина.

"Основната слабост, която е допусната, е била при регистрацията на животновъдния обект. След като е нямало нормални условия на живот на конете, не е трябвало обектът да получи разрешение. Затова директорът на кюстендилската дирекция на Агенцията за безопасност на храните ще бъде уволнен", съобщи тази сутрин земеделският министър Румен Порожанов по bTV.

От БАБХ уточниха, че проверките на обектите на животновъда Петър Пищалов, който е собственик на бедстващите коне в Осоговската планина, и на работата на Областната дирекция в Кюстендил продължават, от комисия от Централното управление в София.