В своя последен доклад от 2024 г. " Електронни цигари и намаляване на вредата", с над 50 препоръки престижният Кралски колеж на лекарите на Обединеното кралство/ UK Royal College of Physicians/ препоръчва електронните цигари с никотин да се промотират като ефективно средство за отказване от тютюнопушенето. Според доклада, електронните цигари носят само малка част от рисковете, свързани с тютюнопушенето.

Според експертите употребата на електронни цигари с никотин трябва да се популяризира като ефективна помощ при отказване от тютюнопушенето и са категорични : "Употребата на никотин самостоятелно, в дозите, използвани от пушачите, представлява малка или никаква опасност за потребителя".

Пълното преминаване от тютюнопушене към алтернативни никотинови продукти като електронните цигари се насърчава от здравната политика на Обединеното кралство с цел намаляване на вредите, причинени от пушенето, както на самите пушачи, така и на хората около тях, изложени на пасивно пушене (особено децата), както и с цел намаляване на по-широките социални разходи от тютюнопушенето. Хората, които пушат, са зависими главно от никотина в тютюна, който води до продължителна употреба на тютюневи изделия за пушене и последващите опустошителни вреди за здравето, причинени главно от не-никотинови съставки на цигарения дим, включително катранени частици и въглероден оксид, пише в Доклада на Кралския колеж на лекарите.

Експертите, работили по доклада, още през 2016 година констатираха: "Въпреки че не е възможно точно да се определят количествено дългосрочните рискове за здравето, свързани с електронните цигари, наличните данни сочат, че е малко вероятно те да надхвърлят 5% от рисковете, свързани с тютюневи изделия за пушене, а може и да са значително по-ниски от тази цифра".

Използването на електронни цигари при опити за отказване е помогнало на около 30 000-50 000 пушачи да се откажат успешно всяка година в Англия от 2013 г. насам. Вейпингът е най-популярното средство за отказване от пушенето в Обединеното кралство, но не се използва достатъчно. Това представлява голяма, пропусната възможност за намаляване на заболеваемостта и преждевременната смъртност от тютюнопушене, казват още експерите.

Вейпингът е много по-безопасна алтернатива на пушенето, казват и други водещи здравни организации.

Още през 2015 година водещата здравна служба Public Health England констатира, че употребата на никотин сама по себе си представлява минимален риск от сериозно увреждане на физическото здраве. Национална здравна служба на Обединеното кралство допълва: "Въпреки че никотинът е пристрастяващото вещество в цигарите, той е относително безвреден".

В САЩ водещият научен орган, Националните академии на науките, инженерството и медицината, заключи още през 2018 година, че електронните цигари са "много по-малко вредни" от горимите тютюневи цигари. Те съдържат по-малко количество и по-ниски нива на токсични вещества от конвенционалните цигари и използването на електронни цигари може да помогне на възрастните, които пушат конвенционални цигари, да спрат да пушат.

Учените обосновават по-ниския риск с това, че почти цялата вреда от цигарите се дължи на катрана,въглеродния окис и хилядите други токсини, произведени от горенето на тютюна. При вейпингът няма горене и дим, а се загрява течност и се образува аерозол. Повечето от вредните токсини в дима напълно отсъстват в аерозола и рисковете за здравето са много по-ниски.