Служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов увеличи със своя заповед индивидуалните основни месечни заплати на държавните служители по Закона за държавния служител в МВР. За това съобщи той чрез публикация във "Фейсбук".

Основната месечна заплата се увеличава с конкретна сума, за съответното ниво на основна месечна заплата, посочва Стоянов.

С друга заповед вътрешният министър увеличава със 100 лева порциона за храна за държавните служители по Закона за МВР и за работещите по трудово правоотношение. Считано от 1 януари 2024 г. от 200 лв. порционът става 300 лева.

Натрупаното от 1 януари увеличение на порциона за храна, както и на заплатите, ще бъде изплатено със заплатите за май 2024 г., посочва Калин Стоянов.

Правителството одобри на последното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи и още шест ведомства. Целта е преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала, като средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г.

По бюджета на Министерството на вътрешните работи кабинетът одобри 67 646 357 лв.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. Средствата в размер на 20 000 000 лв. са за текущи ремонти на сгради в системата на МВР.