Написаната специална глава, посветена на омбудсмана в проекта за нова конституция на ГЕРБ, на практика отнема правомощия и изпразва от съдържание институцията. Това обясни пред БНР омбудсманът Диана Ковачева. Според нея текстовете превръщат омбудсмана във фигурант, орязват правомощията му и лишават гражданите от защита, каквато са имали досега.

"Досега действащият текст, който дава широк мандат на омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, е заменен с текст, в който омбудсманът е сведен до обикновен наблюдател на правата и свободите на гражданите, без реално да се даде възможност той да ги защитава", каза Ковачева.

"За мен е необяснимо това "внимание" към институцията на омбудсмана", коментира тя.

"Отнето е правото на омбудсмана да се намесва, когато представители на частния сектор нарушават основни права и свободи - например некоректни работодатели, частни съдебни изпълнители, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, поясни Диана Ковачева. - Включването на това правомощие на омбудсмана да се намесва в подобни казуси е станало след ясни международни препоръки от ООН и ОССЕ."

Тя обърна внимание на факта, че в момента институцията се ползва от най-високия възможен правозащитен статут А.

Новите текстове стесняват кръга на субектите, които могат да сезират омбудсмана - досега правозащитни организации са имали това право да сезират за нарушени права например от типа на домашно насилие или по казуси, свързани с права на хора с увреждания.

"Всички те в момента са изключени от конституционния текст. Възпрепятства се възможността омбудсманът да защитава основните права и свободи на гражданите", категорична е Диана Ковачева.

За нея е необяснимо и нищо не налага да бъдат преместени основните права на човека от началото на конституционните текстове, което тя определи като изключително знаково място, в самия край на проекта.

"Въвежда се индивидуалната конституционна жалба, но гражданите не са споменати като субект, който може да сезира Конституционния съд", отбеляза още Ковачева в критиките си към проекта.