Българските деца са сред най-здравите в Европейския съюз. Страната ни се нарежда на трето място след Румъния и Италия, показват данни за 2017 г. на Евростат, публикувани на 5 февруари.

У нас 99.2% от децата до 16 г. се радват на много добро (98.3%) или добро (0.9%) здраве. 0.8% имат здравословни проблеми, което влошава осезаемо качеството им на живот. 0.8% е и средният процент в ЕС за изправени пред сериозни проблеми деца. По отношение на живеещите в много добро или добро здраве те са съответно 95.9% и 3.4%.

На последно място сред 28-те държави е Португалия с 90.2% деца в много добро здраве, 8.7% - в добро и 1.1% - в лошо или много лошо.

Възрастови групи

Средните проценти за ЕС се променят незначително в различните възрастови групи и варират от 96.5% (под 5 г.) до 95.9% (5-9 г.) и 95.2% (10-15 г.). Децата в лошо или много лошо са под 1% във всички групи.

В групата под 5 г. сме сред лидерите с над 99% деца в много добро и добро здраве, заедно с Румъния и Италия. Последна е Естония с 92.4%.

При 5- до 9-годишните не сме толкова напред. Тук първенците са Румъния (99.8%), Кипър (98.9%), Италия (98.8%) и Гърция (98.7%), а последни са Португалия (89.3%) и Латвия (91.2%).

Предната си позиция обаче връщаме при 10- до 15-годишните. №1 е Румъния (99.1%), следвана от Италия (98.4%) и България (98.2%). Последни са Латвия (88.0%), Португалия (88.7%) и Естония (89.6%).

Сред децата под 5 г. със здравословни проблеми страната ни е в Топ 4 с 0.9% след Италия (0.2%), Кипър (0.6%) и Малта (0.7%). Тук в най-тежко положение е Австрия с 1.6%. При децата от 5 до 9 г. България също стои много добре - делим първото място с Италия, в която също процентът е 0.3%. Последна е Великобритания с 3.7%.