По данни на Агенцията за социално подпомагане до вчера 50 336 хора с увреждания са подали заявление за получаване на новата финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Това съобщи на пресконференция министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Бисер Петков представи актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания. В пресконференцията участва и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова.

Кого засяга промяната

Над 600 хиляди са хората с трайни увреждания - с над 50 процента вид и степен на увреждане, които имат право на новата финансова подкрепа по новия Закон за хората с увреждания. От тях около 500 хиляди са получавали месечни добавки за социална интеграция. Тези хора няма нужда да подават заявления в АСП, на тях агенцията служебно ще отпуска новата финансова подкрепа. Около 346 хиляди са пенсионерите, които получаваха четвъртинката социалноинвалидна пенсия от НОИ, която от тази година ще бъде заменена от новата финансова подкрепа и ще се получава от АСП. От тези 340 хиляди, 48 хиляди трябва да подават заявление в АСП. Това са хората, които освен четвъртинката, не са получавали добавка за социална интеграция.

Заявление по образец в дирекциите "Социално подпомагане" за новата финансова подкрепа трябва да подават всички хора с трайни увреждания, които не са получавали месечна добавка за социална интеграция, защото не са имали право или не са искали да се възползват от това право, заради символичния размер на парите, които сега стават повече. Заявленията са налични във всички дирекции.

В момента АСП прави разчети на колко от хората новата финансова подкрепа, обвързана с линията на бедността, ще се окаже по-ниска от това, което те са получавали като подкрепа до момента под формата на четвъртинка и добавки за социална интеграция. Ще се гарантира, че те няма да вземат по-ниска сума от получаваното до момента.

Месечната финансова подкрепа за първи път стига до всички с трайни увреждания и в повечето случаи увеличава значително финансовото подпомагане на навършилите пълнолетие.

Отпускането на месечната финансовата подкрепа става със заповед на съответния орган и се издава до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите. В закона е предвидено основният начин за отпускане на помощта да е част от индивидуалната оценка, но индивидуалната оценка ще почне да действа от 1 април след разработване на методиката и правилника за прилагане на закона. До 31 март тази месечна финансова подкрепа се отпуска без индивидуална оценка и е на база ТЕЛК решението, като е валидна до изтичането му .

Какви суми ще се получават

Министърът припомни, че размерът на финансовата подкрепа е диференциран като процент от линията на бедност в пет групи, като варира от 24,36 лв. до 198,36 лв. като най-високата сума е 57 на сто от линията на бедност. Най-висока е сумата за хората с 90 процента с чужда помощ, която заедно с допълнителната подкрепа, гарантира на тази група подкрепа в размер на линията на бедност, тъй като те получават и добавка за чужда помощ.

За човек със степен на увреждане над 90 на сто с право на чужда помощ, който получава основна социална пенсия за инвалидност, в най- лошия случай подкрепата ще се увеличи с над 134 лева, каза министър Бисер Петков. Ако човек получава всички възможни пет социални добавки за интеграция, то е възможно да е получавало до миналата година малко над 63,72 лева. Новата финансова подкрепа по закона е 198,36 лв.

По отношение на междинната група от 71 до 90 процента, министърът каза, че част от тези хора са получавали четвъртинка от НОИ, някои от тях са имали право и на месечна добавка за социална интеграция. Четвъртинката е била 31,08 лева, а финансовата подкрепа по новия закон ще е 15 на сто от линията на бедността или 52,20 лева. Ако тези хора са получавали едновременно четвъртинката и добавка за социална интеграция, то те до влизането в сила на закона, са получавали общо 64,83 лв. - 31,08 лв. за четвъртинката социалноинвалидна пенсия и 33,75 лв. месечна добавка за социална интеграция. В този случай законът гарантира запазването на по-благоприятния размер и няма да се изплащат 52,20 лв., което е 15 на сто от линията на бедност, а 64,83 лв.

В най-лошия случай размерът на подкрепата ще се запази, а в масовия случай ще е в по-висок размер, обобщи министър Бисер Петков.

Кога ще се плаща

Изплащането на новата финансова подкрепа от АСП е като отпускането и всички социални плащания, които извършва АСП. В нормативната уредба е написано, че плащането става до края на месеца, следващ месеца на отпускане на помощта. Хората, които са заявили изплащане чрез пощенските клонове, ще получат парите до 23 число. Най-ранното плащане може да почне от 12-13 число за хората, избрали да получават подкрепата по банков път, а за тези чрез пощата - от 15 до 23 число.

Ако се възприеме да се плаща месец за месец, това означава, че през януари трябва да се плати два пъти за едно и също нещо, защото месечната финансова подкрепа замества добавките за социална интеграция, които се платиха през януари за декември, обясни Бисер Петков. По думите му при такава хипотеза ще има 13 плащания, което противоречи на закона.

"Не приемам да се обвинява администрацията, в частност АСП, за безхаберие, несвършена работа, за бойкот - тежки думи, които не отговарят на истината", заяви министър Бисер Петков.

Той посочи, че до влизането в сила на Закона за личната помощ продължават услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник.

Обхватът им ще се запази - 25 500 души ще продължават да получават услугата, като от 1 септември би трябвало да бъде оценено правото на лична помощ по новия закон.