Ограничава се ползването на вода за питейни нужди и готвене от зоната за водовземане "Любимец", която захранва мрежата на града край река Марица в област Хасково. Това съобщиха от РЗИ-Хасково.

Според постъпил от ВиК-Хасково протокол за изпитване, извършено в лаборатория във Варна, е бил установен резултат по показателя "Арсен" 11,9 микрограма на литър при допустима концентрация не повече от 10. Това не съответства на максималната стойност, определена в Наредба нр. 9 за качеството на водата, уточняват от РЗИ.

На ВиК е било връчено предписание за ограничаване на ползването на водата от населението до отстраняване на несъответствието и възстановяване на качеството на водата за питейно-битови нужди. Допълнително е било изпратено писмо до кмета на населеното място с цел уведомяване на жителите на Любимец.