От руската компания "Росатом" изпратиха до Dir.bg и 3е-news информация след вчерашната новина за инцидент в завод за обогатяване на уран в руския регион Урал, при който загина един човек.

Ето какво съобщават оттам:

"В Уралския електрохимичен комбинат се е разхерметизирала бутилка с обеднен уранов хексафлуорид

На 14 юли в 9:13 ч местно време в затворено помещение на цех № 53 на Уралския електрохимичен комбинат (УЕХК, предприятие в състава на компанията за производство на ядрено гориво "ТВЕЛ" на "Росатом") се е разхерметизирала бутилка с обеднен уранов хексафлуорид с обем един кубически метър. В резултат на механични въздействия е пострадал един човек.

Инцидентът е оперативно локализиран, не създава рискове за населението. Извършва се санитарна обработка на помещенията. Останалите цехове работят в обичаен режим.

Проведени са измервания на радиационния фон на площадката. Той е 0,17 µSv и съответства на природните стойности.

Създадена е комисия, която да установи причините за инцидента.

Обедненият уранов хексафлуорид е страничен продукт от преработката на уранов хексафлуорид в обогатен уран. Съединението е с 1,7 пъти по-ниска радиоактивност от природния уран и не представлява никаква заплаха за здравето", гласи имейлът на "Росатом".

МОСВ: Няма опасност за България след инцидента в Уралския електрохимически комбинат

Няма опасност за България вследствие на инцидента в Уралския електрохимически комбинат в руския град Новоуралск. В информацията, разпространена от РИА Новости се посочва, че нивата на радиация в обекта и околността на града са нормални. Урановият хексафлуорид, изтекъл от разхерметизирал се цилиндър, се използва за обогатяване на уран за атомни електроцентрали. Инцидентът е локален, а мястото, на предполагаемата авария се намира далеч от територията на Република България, посочват от МОСВ.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за гама-фона в пунктовете за измерване.

МОСВ чрез Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Системата разполага с 26 автоматични мониторингови станции разположени на територията на страната, които извършват непрекъснати измервания на радиационния гама-фон.

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е част от Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP). Данни за радиационния гама-фон от нашата страна се подават към EURDEP на всеки един час и могат да бъдат наблюдавани по интернет.

На страницата на ИАОС всеки ден след 11:30 ч. се издава ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

На територията на страната има изградени и шест стационарни станции в градовете Враца, Монтана, Бургас, Варна, Свищов и София за мониторинг на естествени и техногенни радионуклиди в аерозолни филтри.

Детерминирането на радионуклиди се осъществява посредством гама-спектрометрия с висока разделителна способност. Рутинно в изпълнение на мониторинговата програма се следят следните радионуклиди: 238U, 226Ra, 228Ra, 40К, 210Pb, 7Be и 137Cs, уточнява БНТ.

По повод военните действия на територията на Република Украйна, експерти в лабораторията по радиационни измервания към системата на ИАОС работят с разширена библиотека за детерминиране, включваща всички възможни гама излъчващи радионуклиди.

Резултатите от проведените изпитвания се интерпретират съгласно нормите посочени в Приложение № 2 към чл. 18, ал. 6, Таблица 4 на Наредба за радиационна защита / обн. ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 20.02.2018.