По предписание на Община Бургас и след съгласуване на проекта с Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, собствениците на знаковата сграда с адрес ул. "Богориди" №8 започнаха да ремонтират нейната фасада, съобщават от Община Бургас.

От години горният етаж се руши и прави лошо впечатление на минувачите. А сега с обезопасяването и възстановяването на добрия му външен вид, централната част на Бургас ще стане още по-представителна.

По разпореждане на кмета Димитър Николов миналата година Общината стартира серия от процедури за спасяване на старите къщи. Въпреки че са частна собственост и се намират под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, някои от тях са в критично състояние заради бездействие на собствениците им. Поради това комисия от Община Бургас направи предписания, а собствениците бяха подпомогнати административно. Много от тях реагираха с изготвяне и съгласуване на проекти, за което Общината ще им окаже съдействие и стартиране на реални ремонтно-възстановителни дейности.

223 са бургаските сгради единични недвижими културни ценности - в центъра и кв. "Възраждане". Според Закона за културното наследство, собствениците им трябва да поискат становище от НИНКН, ако искат да ги ремонтират, надстроят или пристроят. Липсата на специален режим за голяма част от ценните сгради прави процеса по съгласуване дълъг и труден. Затова Общината ще продължи да съдейства на всички собственици по отношение на проектиране и съгласуване на процедурите с Института за недвижимо културно наследство, за да не се стига да положение, в което сградата продължава да се руши, докато изчезне напълно.

Източник: Община Бургас

"Благодаря на активните и съвестни собственици на стари сгради в Бургас, които ги реставрират със свои сили и средства. Благодарен съм и на тези, които търсят нашата подкрепа, за да се стартира процес по подготовка на документи и впоследствие обновителни дейности. Не е върнат никой с искане за такъв тип съдействие!", припомни кметът Димитър Николов.

От общо 223 сгради културни ценности в града, 150 са в добро техническо състояние. Те са реставрирани и имат добър общ вид. По останалите има какво още да бъде направено.

 

Източник: Община Бургас