ЕК започна наказателна процедура срещу нас заради горивата

stat
15:06  |  8 март 2018 | Бизнес / Автор Красимир Тодоров /  
Брюксел смята, че не спазваме европейското законодателство в частта за горивата Брюксел смята, че не спазваме европейското законодателство в частта за горивата
Сн.: БТА

Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България заради горивата.
Брюксел иска да променим разпоредбите си за ДДС, приложими за дружествата, търгуващи с горива, и за използването на активите на дружествата за нестопански цели, съобщи Нова телевизия.

Комисията изпрати официални уведомителни писма на България с искане да приведе разпоредбите си за данъка върху добавената стойност (ДДС) в съответствие с правото на ЕС.

Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.

Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС). Отделно от това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка.

Ако не предприемем действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.
Последно в Бизнес


Намали ли акцията на Зукърбърг натиска върху Фейсбук?

Може ли медийната акция на Марк Зукърбърг да намали натиска върху Фейсбук?