От днес започна поетапно почистване и дезинфекциране на басейните на плувен комплекс Приморски и подготовката им за допускане на спортуващи при спазване на определените епидемиологични мерки.

От управата на комплекса обявиха, че това не е бърз процес и ще им отнеме време за да ги въведат в експлоатация, но ще опитат в рамките на 10 дни желаещите да спортуват да могат.

Вижте снимки >>

Съгласно заповед на кмета на Община Варна се допускат посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на редица противоепидемични мерки. Сред тях е провеждането на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Няма да се допускат лица с повишена телесна температура.

Трябва да бъдат осигурени условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат.

Подготвят за отваряне басейн "Приморски"

Снимка: Булфото

Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн трябва да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4 - 05, мг/л. Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения трябва да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки час. Трябва да бъдат осигурени диспенсъри с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите.

Подготвят за отваряне басейн "Приморски"

Снимка: Булфото

Персоналът задължително трябва да носи защитни маски за лице и ръкавици, да се извършва дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.), да се създаде организация за недопускане струпването на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни).

Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните трябва да бъде най-малко 5 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство - минимум 8 метра. Един чадър ще може да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство. Не се допуска работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Подготвят за отваряне басейн "Приморски"

Снимка: Булфото