Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на кандидата на Движение "Нашия град" Стефан Сабрутев за изборните резултати за кмет на община Смолян. Решението на ВАС е от 6 март и не подлежи на обжалване.

Сабрутев поиска с жалба да се отмени решението на Общинската избирателна комисия, с което беше обявен за кмет кандидетът на ГЕРБ Николай Мелемов. Разликата между тях беше 149 гласа.

Висшите магистрати потвърждава решението на Административния съд в Смолян, което гласеше, че "в процеса на провеждане на втори тур от избора за кмет на община Смолян са били допуснати доста на брой нарушения, които в крайна сметка не са повлияли в посока да не може да бъде установена волята на избирателите".

Кандидатът за кмет от Движение "Нашият град" твърдеше, че вотът е опорочен. Сред посочените нарушения бяха допускането на гласуване на 264 избиратели с неустановена самоличност, както и секция, в която всички бюлетини в урната са били с неоткъснати отрязъци с идентификационни номера. Административният съд в Смолян брои хилядите бюлетини, гледа видеофайлове, сравнява черновите с официалните протоколи и проследи целия изборен процес в община Смолян.

"В настоящото съдебно производство, жалбоподателите не доказаха наведените от тях с касационната жалба твърдения за допуснати груби нарушения на изборния процес, водещи до опорочаване на изборния резултат в община Смолян. Правилно и законосъобразно Административен съд Смолян е стигнал до извода, че визираните в жалбата пороци на Решение № 160-МИ/ 06.11.2023 год. на ОИК - Смолян, не са налице. Противно на твърденията в касационната жалба, оспорения съдебен акт на Административен съд Смолян, не страда от пороци. Въз основа на цялостно изяснена фактическа и правна обстановка, след обсъждане аргументите на страните и правнорелевантните факти, първоинстанционинят съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да остане в сила", смятат върховните съдии.

ВАС осъжда Сабрутев да заплати на Общинската избирателна комисия разноски по делото в размер на 3000 лв., на Николай Мелемов - 6500 лв., а на ГЕРБ - 2400 лв.