Въпреки че докладът е озаглавен "Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU", т.е. в него се извежда на преден план тенденцията за намаляване на процента на бедност в Европейския съюз, там се подчертава, че все още над 115 милиона граждани на Европа са под чертата на бедността и са застрашени от социално изключване.

Точното число е 117.5 милиона души, което е почти една четвърт от населението на Евросъюза - 24 процента.

Под чертата на бедност попадат 24.4 от жителите на Естония, в Латвия процентите са близо 28, а в Естония - над 30.

В Гърция бедни са 35,6 процента, в Румъния почти 39, а "първенец" е България с 40,4 на сто под прага на бедността и с риск от социално изключване.

Рискът се преценява спрямо жизненото равнище на съответната страна и включва семейство от 4 човека, с две деца под 14 години.

По данните на Евростат 10 892 евро е прагът на бедност годишно в Естония, 8019 е в Латвия и малко над 7000 евро - в Литва.

В Гърция прагът на бедност е 9450 евро, в Румъния 13 714 евро, а в България 7765 български лева.

На другия полюс са Чехия, която има най-малко граждани в риск: 13.3 процента, Финландия с малко на 16 на сто и Дания и Холандия съответно 16.7 и  16.8 процента.

Пълните данни от изследването на Евростат можете да видите тук.