Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати официални уведомителни писма до Белгия, България, Финландия, Полша и Швеция за това, че още не са въвели в наказателните си закони европейските правила за борба с расизма и ксенофобията, които криминализират езика на омразата и престъпленията от омраза.

Правилата предвиждат за тежките прояви на расизъм и ксенофобия да се налагат ефективни, съразмерни и възпиращи наказания. Белгийското и българското законодателство не предвиждат действията, извършени на расистка и ксенофобска основа, да бъдат утежняващо обстоятелство при осъждането на престъпления и така не се преследват достатъчно престъпленията от омраза, пояснява ЕК.

България не е успяла да въведе правилно определянето като престъпление на някои видове реч на омразата, които подбуждат към насилие, като откритото оправдание, отричане или банализиране на Холокоста.

Посочените държави разполагат с два месеца, за да отговорят, като след това ЕК може да пордължи с наказателнатат процедура, се посочва в съобщението.

От ЕК обявиха още днес, че продължава и две наказателни процедури срещу България. Първата е за липса на свързаност с европейските търговски регистри, а втората за чистотата на питейната вода. Страната ни разполага с още два месеца да изпълни изискванията, като след това ЕК може да отнесе случая до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.