Досегашните депутати във Федералния парламент на Белгия и в парламентите в трите административни области на страната, които загубиха изборите на 9 юни и не получават нов мандат, ще бъдат обезщетени, както предвижда законодателството. Някои от обезщетенията ще бъдат за стотици хиляди евро, съобщават местни медии, цитирани от БТА.

Законът предвижда в случай на загуба на избори да се изплаща обезщетение от две заплати за всяка от годините, прослужени в парламента (федерален или областен).

Месечното възнаграждение на федерален депутат е 10 563 евро преди облагане, а в областните парламенти в Брюксел и Валония достига 11 508 евро.

Така депутат, който е работил например един мандат в последните пет години, ще получи от 126 756 евро до 138 096 евро бруто.

Дадени са конкретни примери с федерален депутат, който със своя 17-годишен парламентарен стаж и след като загуби последните избори, ще получи 359 142 евро. Негов колега от парламента на Валония ще вземе 265 632 евро, като тази сума е т. нар. таван на обезщетението за депутатите в южната белгийска област.

Рекордьор в това отношение изглежда ще бъде досегашният председател на Сената, който напуска след 31 години работа и ще бъде поощрен с над половин милион евро.

Медиите отбелязват, че отпадащите депутати имат правото да се откажат от обезщетение.