Софийският университет "Св.Климент Охридски" отличава със Знак за качество свои факултети. Това е ново отличие, създадено по повод навършването на 130 години от създаването на най-старото и най-голямо висше училище в България.

Официалната церемония по връчването на отличието "Знак за качество на СУ" ще се състои на 22 ноември от 18 ч. в Аулата на Ректората. Очакват се представители на Министерство на образованието и науката, Националната агенция за оценяване и акредитация, външни партньори на Университета, медии.

"Знак за качество" ще се присъжда всяка година, каза пред Dir.bg доц. Д-р Силвия Цветанска, ръководител на Университетския център по управление на качеството.

- Доц. Цветанска, как се роди идеята за това отличие и кой стои в основата по организацията на наградата?

- Ръководството на Софийски Университет взе решение да създаде едно ново отличие наречено "Знак за качество" и ние, екипът на Центъра по качеството, сме много горди да координираме тази инициатива. Смятаме, че е добре колеги от нашата академична общност, които полагат усилия да развиват системата за управление на качество да бъдат отличени. Нека покажем на всички останали добрите практики и нашите постижения, които вече имаме. Връчването на наградата в навечерието на 130 годишнината на Университета е също емблематично за нас - надявам се да създаваме традиция, която да бъде устойчива във времето!

- Разкажете ни за това ново отличие - какво представлява и на кого ще се връчва?

Отличието "Знак за качество" няма аналог сред останалите висши училища в България. То ще се присъжда ежегодно за развиване и утвърждаване на системата за качество в Университета в три категори: устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация.

- Какви заслуги трябва да покажат номинираните, за да спечелят отличието в тези категории?

- На победителя в категорията "Устойчиво развитие" отличието ще бъде връчено за постигнати резултати през последните не по-малко от 3 години, които отговарят и надхвърлят стандартите за качество в съответствие със системата за управление на качеството в Софийския университет. При "Успешна промяна" отличеният трябва да покаже постижения, представляващи добра практика, внедрена в рамките на поне една от последните 3 години и водеща до значими резултати, чрез която се повишава качеството на конкретни университетски дейности, системи, процеси и т.н. В категорията "Значима иновация" колегите, борещи се за отличието трябва да покажат иновация в рамките на последната година, която е предпоставка за създаване и развитие на нови стандарти за качество в Софийския университет.

- Каква е целта на отличието "Знак за качество"?

- През последните години направихме много по създаването и утвърждаването на нашата система за управление на качеството и искаме в нея да въвлечем колкото се може повече представители на академичната общност - студенти, преподаватели, колеги от администрацията, както и нашите външни партньори в лицето на експерти. Знакът за качество на Софийския университет е отличие, чрез което показваме и поощряваме тези, които допринасят най-съществено за осигуряване на качеството в университета. То е признание за техния труд, експертно мнение и оригинални идеи, чрез които създаваме по-добри условия за обучение на нашите студенти. Така Софийският университет още веднъж показва, че полага непрекъснати усилия да повишава качеството на своята работа и да се променя към по-добро независимо, че е лидер в почти всички професионални направления според рейтинговата система.

- Как се определят победителите, ще споделите ли в аванс кои са номинираните?

- Специално назначена от ректора на Софийския университет комисия определи кои ще бъдат първите носители на това единствено по рода си отличие. През тази първа година от учредяване на отличието бяха номинирани 19 кандидати. Сред тях са факултети, отделни катедри или други структурни звена, екипи и отделни преподаватели и колеги от администрацията. Победителите в трите категории ще бъдат обявени на специална церемония.

- Каква ще бъде наградата за победителите в трите категории?

- Отличените с наградата ще получат сертификат за качество и плакет. Съзнателно сме избрали варианта да присъждаме отличие, а не награда - парична или друга. Отличието отличава най-добрите, показва постижения и осигурява най-вече признанието на академичната общност.