Исканото вето е за параграф 28 от Закон за устройство и
застрояване на Столична община (ЗУЗСО), приет от 44-тото Народно събрание
на 28 март 2018 г., съобщиха от пресслужбата на Район "Младост".

Иванчева има съмнения в това, че една от промените дава възможност да се разрешава застрояване в зелени площи. Така районният кмет иска президентът да наложи вето на параграф 28, който според нея предвижда промяна на предназначението на терените с изменения на подробните им устройствени планове (ПУП).

"Това може да се направи от всеки собственик на имот, предвиден за „озеленена площ за широко обществено ползване“, бил той частен собственик, община или държавен имот. Впоследствие заповедите за изменение на съответния ПУП от зелена площ в нещо друго вече не подлежат на обжалване, а контролът на РДНСК по ЗУТ е силно ограничен", твърди Иванчева

Според нея изискването в параграфа за привеждането на зелените площи "с предвижданията на действащия Общ устройствен план (ОУП)" ще даде възможности за строителството

"Причината е, че ОУП създават само общи, генерални насоки за определени
територии и зони, съгласно ЗУТ. По-конкретно, дори една територия да е
предназначена за зелена площ или парк по ОУП, то в същата зона с ПУП е
допустимо да се отреждат отделни имоти за друга дейност (спорт, рекреация,
обществени заведения и други) и така да бъде допустимо застрояване. По този
начин, по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО, ще бъде възможно с ПУП да се отнема
статута на конкретни имоти като „озеленени площи за широко обществено
ползване“ и да се преотреждат за други дейности, които впоследствие да бъдат
застрояване със жилищни или офисни сгради, при заобикаляне на закона. Впрочем, това бе добре позната практика за злоупотреби преди приемането на ЗУЗСО, която ще се завърне като масово използвана вратичка за застрояване на
последните останали зелени площи в столичните квартали", аргументира се Иванчева.

Приетите промени в ЗУЗСО, приети от парламента >>