Кампанията за събиране на текстил и стари дрехи е част от инициативата за Пролетно почистване.

С цел улеснение на гражданите всеки, който желае да предаде ненужни облекла в количество над 10 кг, може да направи заявка за предаване на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат - 02/ 987 55 55.

Целта на кампанията е опазване на околната среда и въздуха. Изхвърлянето на текстилни отпадъци в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и въздуха в случай на нерегламентирано изгаряне.

Столична община чрез Столичен инспекторат провежда целогодишна кампания за събиране на ненужен текстил/дрехи, чанти, обувки, кожи, кърпи, хавлии, завеси, покривки/ и други текстилни материали от гражданите в стационарни пунктове. Броят на пунктовете постепенно се разширява, за да се обхване цялата територия на Столична община, посичаха от СО.