Русенският университет "Ангел Кънчев" минава на дистанционно обучение за две седмици. Това съобщи ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. В онлайн платформите има над 1000 курса, чрез които студентите могат сами да изпълняват различни задачи.

Освен това се създава университетски кризисен щаб, който ще бъде председателстван от ректора. В състава ще влязат различни длъжностни лица, които ще дадат указания за преминаване към дистанционно обучение. Всички преподаватели и служители ще изпълняват поставените им задачи дистанционно от домовете си. Достъпът до университета за две седмици също ще бъде ограничен.

От ръководството на висшето училище нямат притеснения, че това ще доведе до затруднения в учебния процес или ще окаже влияние върху изпълняване на задълженията и преподаване на учебния материал или върху ангажиментите, които студентите имат.

Дейността по кандидат-студентската кампания също няма да бъде нарушена. Университетът разполага с достатъчно добре развита онлайн платформа за кандидатстване.