Ректорът на Русенския университет "Ангел Кънчев" чл.-кор. проф. Христо Белоев е избран днес от събранието на академиците на Българската академия на науките за академик в областта на инженерните науки. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

"Това е висока оценка както за мен, така и за научните екипи от страната и чужбина, които ръководя, за инженерната общност в страната, за Русенския университет и за град Русе", каза академик Христо Белоев.

Той е водещ български учен в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Белоев е избран през 2014 г. за член-кореспондент на БАН