Програма "Култура" финансира две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата и малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата.

Приемат се проектни предложения в тематични области като изпълнителски изкуства (театър, музика, танц), съвременни визуални изкуства, архитектура и дизайн, литература, развитие на алтернативни пространства за култура, популяризиране на Русе като значим културен център.