Това съобщиха от митницата. Действията са свързани с влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция от 29 165,06 лева на русенската рафинерия.

"Извършеното нарушение е тежко", обясняват от митницата.
Наказателното постановление е от септември 2016 година. То е въз основа на акт за установяване на административно нарушение по описа на русенската митница от април същата година.

При анализ чрез системата БАЦИС (Българската aкцизна централна информационна система) и извършени допълнителни проверки митничарите установяват, че са нарушени процедурите по доставка на повече от 24,5 тона гориво за отопление, обложено с акцизна ставка 50 лева, спрямо действащото към момента на доставките законодателство.

За пратки от първата половина на 2015 г. е установено, че са доставени на различен получател от отбелязания в документите - т.е. лицензираният складодържател не разполага с надлежни документи, които да позволяват горивото да се обложи с намалена ставка.

Наказателното постановление е влязло в сила на 28 март тази година, след като е потвърдено от две съдебни инстанции - Районен и Административен съд.

От митницата обясняват, че решенията, с които се отнемат и прекратяват лицензите, подлежат на предварително изпълнение. Те могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок пред Административния съд в Русе.