"Синдикатите и левите партии са двете лица на хората на труда. Тази връзка продължава да бъде актуална и днес, и ни задължава да работим заедно, за да запазим социалния облик на ЕС и да отстояваме интересите на работниците в един бързо променящ се свят".

Това заяви президентът на ПЕС в обръщение пред повече от 100 национални профсъюзни организации и Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, в която членуват над 45 млн. европейски работници. Станишев потвърди ангажираността на ПЕС да продължи съвместната си работа с европейските синдикати, които остават с водеща роля за отстояването на правата на работниците пред работодателите и държавните институции.

"Глобализацията, демографските предизвикателства, темповете на технологично развитие, промените в климата - това е само част от многото фактори, които имат сериозно отражение върху социалната защита, работните места и обществото ни като цяло. Мнозина мислят, че щом икономическата криза вече е зад гърба ни, нещата ще се оправят от само себе си. Фактите обаче, сочат друго - задълбочаващи се неравенства, все повече "работещи бедни", т.е. хора, които имат някаква работа, но не получават достойно възнаграждение за труда си, а вместо това едвам свързват двата края, не могат да си позволят отопление и други сметки, не могат да си позволят да изпратят децата си на училище и т.н. В Европа, в XXI век, това е срамно. Би било историческа грешка да пренебрегнем влошаването на социално-икономическото положение в Европа в резултат на годините на бюджетни ограничения, наложени от десните", категоричен беше Станишев.

"Благодарения на съвместните ни инициативи с европейските синдикати за равенство, социална закрила, колективно трудово договаряне, справедливо заплащане и достойни работни места, успяхме да променим дневния ред на Европейските институции. Въпреки успехите обаче, като младежката гаранция, Младежкия план на ПЕС, пилотния проект за детска гаранция, въвеждането на известна гъвкавост в правилата за публични инвестиции, приемането на директивата за командированите работници, прокламирането на Европейски стълб на социалните права и др., добрите намерения остават повече от конкретните ползи, които гражданите могат да усетят по джоба си. Обещанията на водената от Юнкер Европейска комисия за повишаване на социалните стандарти не се реализираха, а половинчатите мерки просто не са достатъчни, предвид дълбочината на проблемите".

"Ето защо ние, социалистите в Европа, ще се борим за пълна промяна на следващите европейски избори - промяна не просто на състава на институциите, а на модела на управление и водените политики. Това няма да бъде никак лесно, защото борбата е както срещу дясно-консервативното статукво, така и срещу анти-европейските националисти, които все по-успешно продават една идилична носталгия по илюзията за силната и добра национална държава от миналото."

"Ние, социалистите, обаче, помним борбата за права на работниците и достойни условия на труд и заплащане - златните времена на националните държави и индустриализацията бяха тъмни векове за работниците, и именно така се родиха силните синдикални движения и силните леви партии, които още от създаването си вървят ръка за ръка."

"Това сътрудничество продължава и днес - ПЕС разработва своя манифест за предстоящите избори в сътрудничество с широк кръг от неправителствени организации, европейските профсъюзи, представители на академичните среди и ключови леви фигури. В него ще залегнат ключови инициативи на социалистите, като по-справедливо данъчно облагане на мултинационалните компании (плащане на данъци в държавата, където се реализира печалба, вместо изнасяне на всички приходи в данъчни убежища), по-справедливо данъчно облагане на технологичните гиганти като Фейсбук, Гугъл и Амазон, данък върху финансовите транзакции, повече права и сигурност за работниците в новите форми на заетост (като платформите Uber и Deliveroo, например) и др. Реализирането на тези инициативи ще бъде не само стъпка към по-справедливи общества, но и ще предостави значителен ресурс за социални политики и инвестиции в ръцете на правителствата", заяви в заключение Станишев.