Премиерът Бойко Борисов обяви днес, че парламентарната му група ГЕРБ предлага промени в Конституцията след свикване на Велико народно събрание. Министър-председателят съобщи това в изявление към българския народ с лозунга: "Време е за решения. Време е за рестарт!".

На основание член 87, алинея 1-ва от Конституцията на Република България и член 76, алинея 1-ва от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ПП ГЕРБ ще внесе проект на нова Конституция на Република България.

В законопроекта ще се предложи на първо място да се намали броят на депутатите от 240 на 120 в НС, а при Велико народно събрание - да се намалят от 400 на 280.

Втората голяма промяна в Конституцията засяга съдебната власт.

Висшият съдебен съвет се прекратява и се разделя на два нови съвета - Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите.

Двата съвета ще решават отделно кадровите въпроси, свързани със съдиите, от една страна и прокурорите и следователите, от друга.

В съответствие с препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право - така наречената Венецианска комисия, която е консултативен орган към Съвета на Европа, членовете на Съдебния съвет на съдиите ще се избират седем от професионалната общност, тоест от самите съдии и шест от Народното събрание, избрани с мнозинство от две трети от народните представители, като членовете по право ще са председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

ГЕРБ предлага още една промяна, искана от десните опозиционери във властта от години - мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор да бъде пет години. Мандатът на главния прокурор в момента е 7 години.

Ограничават се и правомощията на министъра на правосъдието само до това да предлага проекти на бюджети на съответните органи и да управлява недвижимите имоти на съдебната власт.

Предвижда се към съветите на съдиите и прокурорите да се създадат отделни инспекторати, тоест да не е един инспекторат, както е в момента. Всеки от двата инспектората се състои от главен инспектор и петима инспектори.

Въвежда се Институтът на индивидуалната конституционна жалба.

Според законопроекта се предвижда главният прокурор на всеки шест месеца да бъде изслушван от Народното събрание и докладът му да бъде приеман. Докладът обхваща прилагането на закона за дейността на прокуратурата и разследващите органи. Народното събрание може да изслушва Главния прокурор по въпроси, свързани с конкретни наказателни производства, след разрешение на наблюдаващия прокурор.