Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Общински съвет - Благоевград, съобщиха от комисията.

Решенията не са окончателни и подлежат на обжалване или протест.

Общинските съветници са Красимир Роячки и Гергана Янчева. Те са подкрепили решение на общинския съвет, гласувайки "за", според КПКОНПИ обаче е трябвало да се отведат, за да не "реализират" конфликт на интереси.

Роячки е подкрепил решение от декември 2020 г., а Янчева от ноември 2020 г., които са били във връзка с епидемиологичната обстановка като с тях за период от време се освобождават от заплащане на наемни вноски наемателите на някои общински имоти /заведения за хранене/, а месечните наеми на други обекти /открити площи пред такива заведения/ се намаляват.

В случая с Роячки става въпрос за фирма, на която собсветник и управител е майката на съпругата му, а при другия случай с Янчева за фирма собственик,а на която е майката на съпруга й. С гласуването си двамата съветници са облагодетелствали свързани с тях лица.

На двамата общински съветници е наложена глоба от 5000 лв.