Изготвени са предложения за промени в процедурата за придобиване на българско гражданство. Това каза зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов на съвместно заседание на парламентарните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред, и за контрол над службите във връзка с придобитото и впоследствие отнето българско гражданство на руския бизнесмен Сергей Андониев.

Той обясни, че част от предложенията е да се проверяват инвестициите и дали такива са осъществени, както и дали трябва да бъдат предприети действия за отнемане на българското гражданство, когато такива не на са направени.

"Направили сме предложения да може да се декларира от страна на кандидатите кога и в какъв период от време са пребивавали в други държави. Така ще можем да проверяваме дали лицата са свързани с извършване на престъпна дейност", обясни Красимир Ципов.

"Това ще подобри процедурата. Ще ни даде информация за съответно становище по процедурите за придобиване на българско гражданство", каза още зам.-министърът.

От ДАНС уточниха, че Сергей Адониев не е получил българско гражданство на базата на извършени инвестиции, а на преценката на министъра на правосъдието. Имало е намерение за инвестиции, които на практика не са извършени.