През последните години се наблюдава дългогодишна и трайна тенденция за понижаване на коефициента на детската смъртност в резултат на предприетите мерки. Това каза вицепремиерът Марияна Николова по време на парламентарния контрол в отговор на питане на народния представител от "Воля" Кръстина Таскова за правителствената политика за борбата с високата детска смъртност в България и демографската криза.

Николова посочи, че през 2019 година коефициентът на детската смъртност е 5.6 на 1000 живородени деца при стойност от 13.3 на 1000 през 2000 година, 7.4 на 1000 - през 2014 година, и 5.8 - през 2018 година. Снижаването на показателя за детска смъртност до 6.8 на 1000 живородени деца е една от националните здравни цели, заложени в Националната здравна стратегия 2020 година, като тази цел е постигната още през 2016 година, отбеляза вицепремиерът.

По думите на Николова, доколкото детската смъртност е статистически показател с най-висока степен на зависимост от качеството на предоставените здравни услуги за майките и децата, то намалението му следва да се приеме като обективно доказателство за постигнат положителен резултат от политики и мерки.

Вицепремиерът смята, че са необходими комплексни мерки, насочени към създаване на подходящи условия за раждане и отглеждане на деца при съчетаване на семейния и професионалния живот.

По данни на Агенцията по заетостта за периода от 1 януари до 11 октомври 2020 година на работа са постъпили 24 385 родители с деца до петгодишна възраст, каза още Николова и отчете, че все още обаче има работодатели, които не наемат бременни жени и майки на малки деца.

Според Кръстина Таскова обаче данните за детската смъртност в България са ужасяващи и е необходим спешен дебат в Народното събрание по темата. Тя призова народните представители да припознаят питането, за да има разискване в НС по темата, с което Николова да бъде задължена да предостави анализ за причините за високата детска смъртност у нас.

Таскова цитира данни, според които България заема челна позиция по най-висока детска смъртност в ЕС. Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило пет години, е със 70 на сто по-висок от средния за ЕС, каза тя.

Таскова посочи, че повече от една трета от децата в България живеят в риск от бедност. По думите депутатката родителите от по-бедни семейства трудно могат да осигурят редовен прием на необходимите лекарства, а последиците от неспазването на лекарските предписания са по-висок брой хоспитализации и усложнения, по-чести посещения в спешни отделения и при лекар, както и лишаване от средства за други базови нужди като храна и облекло.

"Воля" отново ще поиска майчинството през втората година да бъде изравнено с минималната работна заплата.